Praca Zakład zieleni miejskiej.

Wprowadzenie Dróg Rzeszów jest jednostka miejskiego budżetu ustanowionego uchwałą Rady 15-miasto nr LV/30/97 z dnia 6 maja 1997 r., a następnie jako Dróg i zieleni. Budynku terminalu znajduje się architektonicznie Mazurskich, krajobraz do tematu odlatujących żurawi, zielonej strefy i stroiki i małe lustro wody.

Skręcamy w kierunku osiedli , mieszkań naszą uwagę przyciąga drobnolistne drzew cztery wapna (na trawniku przed blok).