Projektowanie Zieleni Poznań

Dobiegła końca trzeciej edycji projektu „działając razem”, w którym brał udział Stowarzyszenie na rzecz ochrony Western klina zieleni.

Osiągnięcia twórcze szkody-Polkowskiego charakteryzuje duża różnorodność rysunki i akwarele, meble, meble, projekty architektoniczne w innej skali, projekty miejskie, projektów i zieleni miejskiej.

Niektóre drzewa zostały uznane za pomniki przyrody, m.in. najstarsze drzewo w mieście szypułkowy o obwodzie. 650 cm.

Mieszkańcy dzielnic mają prawo do tworzenia lokalnej Rady Rady dzielnic i osiedli. Projektujemy i zakładamy ogrody 25 lat.