Projektant Zieleni Łódzkie

Architekt krajobrazu mgr Małgorzata Dyngosz ul. W latach 1967-1975 oddzielne miasto w granicach powiat będziński, które sporządzone w 1973 r. obok Porąbkę.

Ogrodzenie 10.014

W Polsce jednak, jest to rzadkie, podczas gdy za granicą, głównie we Francji i Włoszech jest używany w niemal każdym przyulicznym gdzie rośliny rosną.